Thế vận hội mùa hè năm 2020 tại Tokyo Nhật Bản

Đánh đổi rừng Đông Nam Á cho Thế vận hội Mùa hè Tokyo 2020

3.7 03 Thế vận hội mùa hè 2020 đang được dự kiến sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 24/07 đến 09/08/2020. Để chuẩn bị cho sự kiện tầm cỡ này, chính phủ Nhật Bản cũng như các cơ quan có liên quan đã có những bước chuẩn bị nhằm đảm bảo mọi việc được […]

See More