Công ty xử lý nước thải

Nước thải và vấn đề xử lý nước thải hiện nay

5.0 01 Hiện nay, Nước thải là nước được thải ra sau khi đã sử dụng, hoặc được tạo ra trong một quá trình công nghệ và không còn có giá trị trực tiếp đối với quá trình đó nữa. vì thế nguồn nước thải có thể có nguồn gốc từ  các hoạt động của […]

See More
Không được vứt rác bừa bãi

Việt Nam đang lãng phí “tài nguyên” rác

4.3 06 Rác là thứ đã không còn xa lạ đối với cuộc sống của con người bởi đó chính là những thứ bị bỏ lại, không còn sử dụng do chính chúng ta thải ra.. Nhưng đừng sai lầm khi nghĩ rằng tất cả các loại rác đều là bỏ đi. Nếu khai thác đúng […]

See More
Đưa công nghiệp môi trường trở thành ngành kinh tế quan trọng vào năm 2025

Năm 2025: Đưa công nghiệp môi trường trở thành ngành kinh tế quan trọng

4.5 08 Theo Điều 3 của Luật bảo vệ môi trường 2014 đã ghi rõ: “Công nghiệp môi trường là một ngành kinh tế cung cấp các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.” Đến năm 2025, ngành công nghiệp môi trường sẽ dần trở […]

See More